3D föremål

Välkommen till Ålands museums galleri av 3D-modeller av föremål från den arkeologiska och textila samlingen. Arbetet med att påbörja digitalisering av föremål inleddes under 2019 och nya modeller tillgängliggörs kontinuerligt. Vi använder oss av metoden fotogrammetri  för att dokumentera föremålet där bilderna sedan processernas i mjukvaruprogrammet RealityCapture. Alla 3D-modeller är öppna för fri användning och nedladdning och ni hittar dem på 3D-plattformen sketchfab.com/alandsmuseum tillsammans med föremålsbeskrivning på svenska och engelska.Nu kan du vrida och vända på några av våra arkeologiska föremål.

Leridol från stenåldersboplatsen Långbergsöda (Svinvallen) på Åland. Boplatsen Svinvallen är daterad till ca 2500 f.kr. Leridolerna liknar människor men de har även säl-liknande karaktärsdrag. På Åland har flertalet leridoler påträffats på olika stenåldersboplatser. Längd 9 cm. (ID ÅM 687:1)
En nästan 200-årig champagnekork som härstammar från det anrika franska champagnehuset Veuve Clicquot. Korken har suttit i en av champagneflaskorna som bärgades år 2010 från en galeas som sjönk troligen på 1830-talet i den åländska skärgården i Finland. Bland de bärgade champagneflaskorna fanns det ännu drickbar champagne, vilket är det äldsta i världen.
Doppsko till ett svärd. Doppskon av brons är från yngre järnåldern (vikingatid) och är dekorerad med djurornamentik i borrestil. Funnen i en grav på gravfältet Långängsbacken i Kastelholm, Sund. Måtten är 5,4 x 4 cm (ID ÅM 386:136)
Spänne funnet som lösfynd på Åland, Finland. Inlämnat under 1990-talet och påträffats troligen i närheten av en sönderplöjd grav, troligen sen vikingatid (800-1000 e.kr). Första intrycket är att spännet är nyckel-format, men efter konservering syns en tydlig kvinnorfigur. Inget liknande spänne från denna tid har ännu påträffats, oss veterligen. Längd 9,2 centimeter.(ID ÅM 793:23)
Ett ankare, av sten och trä, närmare bestämt ett skötankare som använts till en skötbåt. Ändan där repet varit fastsatt har nötts av tidens tand, kanske därför den hamnade på havets botten? Ankaret är upptrålat av fb VÅGEN av Saltvik utanför Hundklobben, Saltvik, år 1983. Höjd 35 cm (ID M 17.1)
Brynsten från yngre järnåldern (vikingatid). Brynet påträffades i en grav på ett gravfält som finns Söderby, Lemland och som grävdes ut år 1908. Längd 9,4 cm (ID NM 5178:46)
Glaspärla från yngre järnåldern (vikingatid). Glaspärlan påträffades i en grav tillsammans med många andra färgstarka och mönstrade pärlor. Pärlan har förlorats sin lyster och glans i och med att den har varit med på gravbålet där man kremerade den döde tillsammans med dens tillhörigheter och andra gravgåvor. Mått: diamater 1,7 cm x 1,5 cm (ID ÅM 164:10)
Glaspärla från yngre järnåldern (Vikingatid). Storlek: diameter 1,5 cm (ID ÅM 793:11)
Glaspärla från yngre järnåldern (vikingatid). Det “smutsiga” som tydligt synd i de gula delarna är aska från kremeringen av den döda. Storlek 0,9 x 0,8 cm (ID ÅM 345:6)
Glaspärla från yngre järnåldern (vikingatid). Denna pärla är lite rolig i och med att den har samma färger som dagens åländska flagga, blått – gult – rött. storlek 0,8 x 0,6 cm (ID ÅM 780:32)
X