AAAAA Testsida

Kort text om 3D projektet, beskrivning , texter och så vidare. Kort text om 3D projektet, beskrivning ,texter och så vidare. Kort text om 3D projektet, beskrivning , texter och så vidare.

Leridol från stenåldersboplatsen Långbergsöda (Svinvallen) på Åland. Boplatsen Svinvallen är daterad till ca 2500 f.kr. Leridolerna liknar människor men de har även säl-liknande karaktärsdrag. På Åland har flertalet leridoler påträffats på olika stenåldersboplatser. Längd 9 cm. (ID ÅM 687:1)

Spänne funnet som lösfynd på Åland, Finland. Inlämnat under 1990-talet och påträffats troligen i närheten av en sönderplöjd grav, troligen sen vikingatid (800-1000 e.kr). Första intrycket är att spännet är nyckel-format, men efter konservering syns en tydlig kvinnorfigur. Inget liknande spänne från denna tid har ännu påträffats, oss veterligen. Längd 9,2 centimeter.(ID ÅM 793:23)

En nästan 200-årig champagnekork som härstammar från det anrika franska champagnehuset Veuve Clicquot. Korken har suttit i en av champagneflaskorna som bärgades år 2010 från en galeas som sjönk troligen på 1830-talet i den åländska skärgården i Finland. Bland de bärgade champagneflaskorna fanns det ännu drickbar champagne, vilket är det äldsta i världen. (ID ÅM 748:160)

För mer information om “Champagnevraket”: 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6gl%C3%B6_wreck 

Glaspärla från yngre järnåldern (vikingatid). Denna pärla är lite rolig i och med att den har samma färger som dagens åländska flagga, blått – gult – rött. storlek 0,8 x 0,6 cm (ID ÅM 780:32)

X