Nu är den här: ÅLÄNDSK ODLING 2020 768 1024 Kulturhistoriska

Nu är den här: ÅLÄNDSK ODLING 2020

Detta nummer innehåller sju artiklar som lyfter fram åländsk kulturhistoria från bronsålder fram till modern tid.

Boken finns till försäljning i vår museibutik för 20 €.

Åländsk Odling 2020 tar avstamp i forntiden med två arkeologiska artiklar, den ena om skeppssättningar från bronsåldern och den andra om vikingatida hamnlägen och bybildning.

Därefter avhandlas det förra millenniets fyra sista sekler ett efter ett. Vi börjar med att lära känna en driftig präst, som på 1600-talet grundade Ålands första skola, för att därefter kastas in i en spännande fransk polarexpedition på 1700-talet och ett dramatiskt skeppsbrott i början av 1800-talet.


Kring det sistnämnda århundrades stora åländska byggnadsverk, fästningen Bomarsund, visionerar bokens byggnadshistoriska artikelförfattare om en framtida ruinpark. Väl inne i 1900-talet och samtiden får vi slutligen stifta bekantskap med kommunismens historia på Åland.

X