Åländska vrak 689 1024 Kulturhistoriska

Åländska vrak

”Marinarkeologin avslöjar havets hemligheter”

Miniutställning i Ålands kulturhistoriska museum permanenta utställning.

Vattnet var ålänningarnas främsta färdled i det förflutna. Öbefolkningen har färdats över sjöar, fjärdar och hav för att fiska, jaga eller bedriva handel. Även främmande fartyg har passerat de åländska skären.

Idag är det främst vrak och andra lämningar såsom bryggor och broar som ger ny information om vår sjöfartshistoria. Marinarkeologer undersöker våra vattenmiljöer för att kartlägga historien. Denna utställning presenterar den åländska marinarkeologin fram till idag. Vi får bland annat veta mer om marinarkeologernas vardag, museets marinarkeologiska samling och några utvalda vrak.

Dessutom visas en film om ett av de fartyg, en brigg, som mötte sitt öde på åländska vatten.

21 juni – 30 september 2021

Bilden är tagen av Kim Åström.

X