Att välja min egen väg 1024 578 Kulturhistoriska

Att välja min egen väg

En utställning om livsstilar.

Normer och sociala konventioner bestämmer ofta hur vi ska se ut,
vad vi ska göra och hur vi ska leva våra liv. Men det finns de som vågar
vara annorlunda. Utställningen berättar om de som valt en annan väg,
som vågar sticka ut från mängden och visar att man inte behöver vara som alla andra. De som låter den egna stilen bli en livsstil.

Fotograf: Tetiana Tymoshenko
Stylist: Irina Bendukidze-Fisun

Utställningen pågår 24 april – 23 maj 2021.

X