Bland antenner och pistiller 1024 1024 Kulturhistoriska

Bland antenner och pistiller

I Kulturhistoriskas sommarutställning zoomar vi in den åländska växt- och insektvärlden. Flera av arterna är på olika sätt speciella för Åland och många har blivit alltmer sällsynta. Här kommer du öga mot öga med några av de åländska ekosystemets viktigaste invånare och kan studera flera av våra skyddsvärda arter i detalj.

Utställningen är ett samarbete med Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Fotografierna är tagna av Fotoklubben Obscura.

Utställningen visas 6.6-29.8

X