Coronaviruset i vardagen (frågelista) 768 1024 Kulturhistoriska

Coronaviruset i vardagen (frågelista)

Denna frågelista är en del av Ålands museums dokumentation av coronaviruset covid-19.  Vi vill veta hur du lever under de speciella förhållanden som råder, dina erfarenheter och upplevelser. Delta genom att skicka in dina berättelser och fotografier till oss.

I mars 2020 utlystes undantagstillstånd i Finland och på Åland på grund av spridningen av coronaviruset covid-19. Skolor har stängts, undervisningen sköts i huvudsak på distans och transporterna till Åland har begränsats i och med att rederierna nästan helt slutat trafikera. Rädsla för att livsmedelsaffärerna skulle få ett minskat utbud av varor har lett till hamstring av vissa produkter. Kultur- och sportevenemang har ställts in, många arbetsplatser har infört distansarbete och flera företag tvingas permittera sin personal. Medierna fylls till bredden av information om covid-19. Hur är det då att leva i denna tid av ständig förändring och osäkerhet? Skiljer sig situationen på isolerade Åland ifrån den på fastlandet och i Sverige? Vad tänker ålänningar om coronaläget och hur påverkas deras vardag?

Frågelistan är uppdelad i olika kategorier och frågorna är enbart riktgivande, du bestämmer själv hur du vill besvara dem. Det finns ingen direkt gräns för hur mycket eller lite du ska svara. Frågekategorierna är baserade på en frågelista som kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi nyligen har publicerat.

 

Vill du fylla i frågeformuläret direkt på nätet finns det här: Frågelista på nätet

Vill du skriva ut frågelistan finns den som PDF här: Corona_frågelista

 

  1. Första kontakten

Berätta om ditt första minne av coronaviruset.

Till exempel: Var befann du dig? Vad var dina tankar kring viruset då? Hur har dina tankar och känslor förändrats i takt med virusets spridning? När förstod du att situationen skulle utvecklas till något utöver det vanliga? Har du varit med om någon liknande krissituation tidigare?

 

  1. Vardag och socialt liv

Berätta om hur ditt vardagsliv har förändrats av pandemin.

Till exempel: Har ditt sociala liv begränsats på något sätt och i sådana fall hur? Har din eller någon närståendes arbetssituation förändrats? Påverkas du av permitteringar, karantän, distansarbete, stängda skolor eller av att du tillhör någon riskgrupp?

 

  1. I media och nyheter

Berätta om hur du får information om coronaviruset och dess spridning.

Till exempel: Följer du med några speciella tv-nyheter eller radiokanaler? Uppdaterar du dig genom några särskilda tidningar, webbsidor eller sociala medier? Litar du på den information som ges?

 

  1. Viruset i världen

Berätta om hur du tror att virusutbrottet kommer att förändra samhället och omvärlden.

Till exempel: Tror du att det kommer att ske några förändringar eller kommer allt att återgå till hur det var förr? Är du orolig för världens, samhällets och din privatekonomi? Tror du att rese- och turismmönster kommer att ändra? Vad tycker du om de åtgärder som myndigheterna har gått in för att försöka begränsa smittan?

 

  1. Skämt

Berätta om eventuella skämt du har stött på som handlar om corona.

Till exempel: Har du hört vitsar, sett memes eller råkat ut för andra lustigheter? Vilka skämt har varit roliga och vilka inte? Får man överhuvudtaget skämta om corona?

 

  1. Öppen fråga

Berätta om det är något annat som är viktigt just för dig när det gäller corona.

Till exempel: Är det något som har gjort dig särskilt arg eller ledsen? Finns det något positivt med pandemiutbrottet?

 

 

Bifoga bilder

Skicka in dina berättelser och eventuella bilder från coronasituationen till
staffan.beijar@regeringen.ax
eller till:

Ålands landskapsregering
Åland museum
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

Märk e-mejlet eller kuvertet med ”Corona”.

 

Samtycke till användning av frågelistsvar

Den som deltar med material till denna dokumentation samtycker samtidigt till att Ålands museum kan använda och arkivera det samma. Den som använder sig av dina frågelistsvar, genom att till exempel citera ifrån dem, förbinder sig att värna om dina och andra berörda personers integritet. Det samma gäller vid bildanvändning.

Dina svar och eventuella bakgrundsuppgifter är inte tillgängliga för Ålands museums besökare. Dina personliga uppgifter används endast internt av museets arkivpersonal och i begränsad mån av forskare i enlighet med lagstiftning och Ålands museums praxis.

Ålands museum tackar på förhand alla som önskar delta! Ditt bidrag är värdefullt för att kunna dokumentera coronaviruset i vardagen.

X