Digitala guidningar

Museiapoteket

 

Vi gör en djupdykning i museiapoteket där besökaren får ta del av apoteksrörelsens framväxt på Åland och betrakta apoteksinteriören i närbild med dess utrustning, läkemedel och tinkturer. Här får vi till exempel veta vad en som trillar piller egentligen gör, varför det finns katekeser bakom disken, vad lakritsrot kan vara bra för samt andra spännande apoteksfakta.

Ålands Museiapotek jubilerar i år. Det är nämligen 40 år sedan apotekare Fjalar Grönberg donerade apoteksinredningen m.m. från år 1910 till Ålands landskapsstyrelse.  Donationen överlämnades på 200-årsdagen av apoteksväsendets tillkomst på Åland den 11 november 1980.

Guidningen är ca 15 min lång.

X