inför besöket – det ligger i tiden

FÖR ÅLÄNDSKA SKOLOR

Vill ni fördjupa er i tiden och jobba med det i skolan? Ta en titt på designuppgiften nedan, den passar yngre och äldre skolelever. Ni kan arbeta med uppgiften i bildkonst, slöjd eller på andra kreativa timmar. Ni kan enbart avvara 2 lektioner på den eller göra den mer grundligt och låta den få ta tid.

Människan har alltid fascinerats av tiden. Det pågår ständigt arbete med att försöka definiera den, mäta och registrera den och dela in den i olika delar. Att tid är ett svårfångat begrepp kan man ana när man ser vilka olika egenskaper vi tillskriver den. Tiden kan vara såväl läkare som piska. Ofta talas det om att tid är pengar. Ibland är den mogen, ibland ur led. Andra gånger har den fått vingar och flyger sin kos. Man talar om att tjäna en timme på att ta flyget istället för tåget. Vissa går så långt att de till och med försöker att slå ihjäl den för att få den att gå. Men ingen har hittills lyckats stoppa den.

Hur väl vi än kan mäta tiden är upplevelsen av den helt individuell och beroende av vilken situation vi befinner oss i. En del är stresståliga, andra inte, somliga är planeringsberoende, andra är fullblodsimprovisatörer, somliga är morgonmänniskor, andra är kvällsmänniskor, somliga vill ha upprepning medan andra är beroende av variation. Vissa kan läsa av klockan andra inte, vissa människor har fysiska eller psykiska förutsättningar som påverkar deras tidsuppfattning och behov av planering. Därtill har vi personliga och kulturella variationer som påverkar hur vi förhåller oss till tiden.

Både vi själva och samhället vill helst ha allt här och nu. Att vänta och längta har många svårt för och minsta lilla försening ger upphov till stor irritation eller ängslan. Forskning visar att det som upplevs som ett ”nu” blir kortare för varje år. Vi har en tendens att dra in framtiden i nuet och leva som om framtiden redan vore här. Vi köper saker innan vi har råd med dem och vi äter innan vi blir hungriga.Mot slutet på 1900-talet började människors stressrelaterade åkommor att ses som ett stort problem för samhället, arbetsplatserna och hela kulturen. Effekter på vuxna märktes och märks främst genom sjukfrånvaro, men än så länge vet vi inte så mycket om hur tidiga barnupplevelser av att leva i en bråttomvärld kan komma att påverka barnens vuxenliv.

X