Insamling av föremål med koppling till queerhistoria 912 912 Kulturhistoriska

Insamling av föremål med koppling till queerhistoria

Ålands museum och Kulturhistoriska deltar under jubiliemsåret Åland 100 i Regnbågsfyrens projekt för att samla in material ur ett queerhistoriskt perspektiv. Tillsammans kan vi arbeta för att alla grupper i samhället är representerade i våra samlingar så att vi bättre kan förmedla hela Ålands historia på ett inkluderande och mångfacetterat sätt. Kontakta gärna oss om du önskar donera något av följande material med koppling till queerhistoria:

  • Föremål
  • Textilier
  • Fotografier

Se även mer info om insamlingsprojekt under Regnbågsfyrens hemsida och #åland100queer.

X