Objekt: lapptäcke.
Användare och tillverkare: Elin Sundqvist (1892–1987), Olofnäs, Geta. Hon tillverkade täcket under sin tid i Amerika.
Datering: före 1934.
Teknik: lappteknik, ”grazyquilting”.
Material: av olika material.

X