Objekt: förkläde.
Användare: Minna Nyström (1889-1977 ), barnbarn till konsulinnan Helena Sittkoff (1840-1916).
Datering: 1900-tal.
Teknik: broderat.
Material: bomull.

X