Objekt: finare förkläde.
Användare: bondehustrun Anna Matilda Mattsson, född troligen 1844, gift 1867, från övre Knapans hemman i Önningeby, Jomala.
Datering: 1800-tal.
Teknik: enligt kataloguppgifterna vanlig modell.
Material: siden.

X