Objekt: finare förkläde.
Användare: Gustava Eleonora Lagus (1783-1873), född Hartman i Lemland. Hon var gift med kapellan Gabriel Lagus i Jomala.
Datering: slutet av 1700-talet eller tidigt 1800-tal.
Teknik: broderi på tyll.
Material: siden.

X