Objekt: finare förkläde.
Användare: kommer från Gustavsson, Kvarnbo, Saltvik.
Datering: 1800-tal.
Teknik: moaré.
Material: siden.

X