Objekt: finare förkläde.
Användare: barnmorskan Marita Jansson erhöll år 1926 förklädet av länsmannen i Hammarland, Brynolf Sundblom. Förklädet har troligen tillhört hans hustru. Länsmannen slutande i sin tjänst 1925.
Datering: 1800-tal.
Teknik: jacquardvävt tyg.
Material: siden.

X