Objekt: förkläde.
Användare: barnhemsföreståndarinnan Irene Matilda Osén (1889-1976), lotsdotter från Ytternäs.
Datering: 1900-tal.
Teknik: maskinsytt.
Material: bomull.

X