SKOLOR & DAGHEM

Välkommen alla dagis och skolbarn

till KULTURHISTORISKA och ÅLANDS KONSTMUSEUM. Nedan finns litet grundinformation om gruppstorlekar och andra arrangemang. Det aktuella utbudet för skolor och dagis finner du under flikarna till SKOLOR&DAGHEM

Kostnader

Barn, elever och studerande på åländska daghem och i åländska skolor på samtliga stadier, besöker kostnadsfritt Ålands museum tillsammans med sina respektive pedagoger, assistenter eller grupp-handledare. Även visningen och det pedagogiska materialet är tills vidare gratis.

Gruppstorlek

Gruppstorleken rekommenderas vara max. 20 personer. Då antalet överstiger, meddela vid bokningen om möjlighet att få dela gruppen i två delar, och få två guidningar samtidigt.

Tidsåtgång

Föreslagen tidsåtgång för guidningar av barn i förskoleundervisningen och skolelever/studerande ligger för närvarande på 45 minuter per grupp. Vi har ändå valt att erbjuda förlängda paket på 45 – 75 min. Besök oss mellan kl. 09.15 – 16.00.

Guidning 30 min: En kortare guidning som varar högst 30 min. Guidningen omfattar en särskild tidsperiod eller ett specifikt tema.

Guidning 45 min: En mer omfattande guidning som kan röra sig utöver den permanenta utställningen. kan kombineras med andra utställningar i muséet.

Guidning och uppgift 60 min: En temaguidning i vår permananenta utställning, samt eventuellt i andra utställningar. Guidningen avslutas med en reflekterande arbetsuppgift.

Bokning

Kontakta pedagogen för  pedagogiskt ledda program:
Katarina Damm, tel. +358(0)18-25424, e-post: katarina.damm@regeringen.ax
Kontakta receptionen för att nå våra museivärdar och guider
tel: +358 (0)18-25426, e-post: info@museum.ax

Guidningar i permanenta utställningen

I kulturhistoriskas permanenta utställning kan ni upptäcka Åland från forntid till nutid, även se miljoner år gamla fossiler. Elever i alla åldrar kan återkomma till utställningen genom hela sin skolgång och alltid upptäcka något nytt. Temaguidningar vi erbjuder är bland annat Temaguidningar finns om: forntiden, medeltiden, stormaktstiden, 1800-talet (ryska tiden) och 1900-talet (självstyrelsetiden). Läs mer om de olika epokerna nedan och kontakta oss gärna ifall ni har andra önskemål.

Andra guidningar

I tillägg till vår permanenta utställning har vi årligen 6-7 tillfälliga utställningar med stor variation. I dessa aktuella utställningar kan man få en kortare guidning på max 20 minuter och ibland finns det även uppgifter kopplade till utställningen. Om era elever varit på guidning i vår permanenta utställning kan det vara fint att avrunda besöket i den aktuella utställningen.

Aktuella specialutställningar hittar du på startsidan.

X