Specialutställningar

I tillägg till vår permanenta utställning har vi årligen 6-7 tillfälliga utställningar med stor variation. I dessa aktuella utställningar kan man få en kortare guidning på max 20 minuter och ibland finns det även uppgifter kopplade till utställningen. Om era elever varit på guidning i vår permanenta utställning kan det vara fint att avrunda besöket i den aktuella utställningen.

Aktuella specialutställningar hittar du på startsidan. HÄR

X