Välkommen till museet! 1024 504 Kulturhistoriska

Välkommen till museet!

För att alla besökare skall känna sig trygga fäster vi speciell vikt vid hygien och renlighet i museets utrymmen.

Tänk på detta när du besöker oss:

  • Skjut upp ditt besök om du har förkylningssymtom
  • Visa hänsyn och håll avstånd inne i museet
  • Håll god handhygien
  • Hjälp barnen att följa anvisningarna

Tillsammans värnar vi om allas hälsa.

X